Kapillär avfuktning

Kapillär avfuktning stoppar uppstigande markfukt i hela husgrunden.

Att bli av med markfukt i husgrunden kräver inte alltid någon utvändig åtgärd av husgrunden. Kapillärt uppstigande markfukt blockeras effektivt med kapillärbrytande system. Därigenom hindras fukten varaktigt att sugas upp från marken. Redan efter tre månader kan signifikant lägre fukthalter i husgrunden konstateras. Vanligtvis har det blivit torrt inom ett år.

Eftersom ingen maskinell uttorkning sker av materialen utan istället en relativt långsam återställning till fuktjämvikt är metoden skonsam för husgrunden som därigenom inte riskerar sprickbildning.

Med vår åtgärd gäller alltid 6 månader öppet köp och avfuktningsgaranti. Garantin säkerställer att man verkligen blir av med markfukten i husgrunden. Dessutom ingår 15 års produktgaranti från tillverkaren.

100 år känd fysikalisk princip – ny teknologi

Systemet utgörs bl.a. av en transmitter som alstrar en modifierad långvågssignal (ELF). Signalen fångas upp av jordpotentialen i marken under husgrunden och neutraliserar därigenom vattnets förmåga att sugas in i byggnadsmaterialets kapillärer (porer).

Teknologin är fullkomligt harmlös ur hälsohänseende.

Avfuktningssystemet är en tysktillverkad kvalitetsprodukt, CE-märkt, och innehar EMC-godkännande av EU-ackrediterat testlab och riskfriutlåtande från SSI (Statens Strålskyddsinstitut).

Funktionen
Produktionsanläggning utanför München i Tyskland