Mögelsanering i och runt Stockholm / Uppsala

Känner du eller någon annan en unken lukt i huset? Eller drabbas någon ofta av huvudvärk eller ”förkylning”? Då kan byggnaden du vistas i vara belastat av mögelangrepp eller annan mikrobiell förekomst. AHT hjälper dig att hitta orsaken och åtgärda med effektiv mögelsanering samt att förebygga återkommande problem.

En mögelsanering återskapar en hälsosam inomhusmiljö Oavsett om det rör sig om synliga eller dolda fuktskador ser vi till att du blir av med möglet och att förebygga återkommande problem. Det är viktigt att ta tag i problemet eftersom såväl människors hälsa som fastighetens värde står på spel.

Första steget i en mögelsanering är att vi tar reda på var och hur skadan uppstått. Det ger dig en klar bild att utgå ifrån och vi lämnar sedan åtgärdsförslag som säkerställer en hälsosam inomhusmiljö samt ser till att fastigheten återfår sin funktion och värde.

AHT erbjuder sanering och förebyggande åtgärder vid

 · Mögel i lägenhet
 · Mögel i hus
 · Mögel i källare
 · Mögel på vind 

MVOC-sanering på vind
Efter mögelsanering på vind
Klimatstyrning
Spridning av torr luft

MVOC-Desinfektion® – Saneringsmedlet för professionellt bruk

Mögel försvinner inte genom att skrubba bort det. Man bör heller inte försöka slipa eller blästra bort mögel eftersom det då okontrollerat sprids runt till andra delar i byggnaden. En säker sanering innebär att man avdödar mögelhärden på plats och in på djupet.

På marknaden används fortfarande medel mot mögel som är mycket giftiga, så även för människor. Dessa medel ska därför tvättas bort efter användandet men mycket ofta slarvas det på det området.

AHT tillverkar och distribuerar MVOC-Desinfektion® till saneringsföretag runt om i Norden.

MVOC-Desinfektion® renar genom oxidation. Produkten är högeffektiv även vid låga koncentrationer vilket bl.a. beror på katalytisk laddning vid tillverkningen. Detta innebär lägre kemikaliebelastning, säkrare hantering och att saneringsutrustningen håller längre.

Produkten sönderfaller efter kort tid till harmlösa beståndsdelar som vanligt koksalt (NaCl) och vatten vilket gör den fullkomligt biologiskt nedbrytbar.

Med MVOC-Desinfektion® försvinner mikroorganismer och ytor blir rena. Bilden visar innertaket av ett stall på en obehandlad och en behandlad yta efter 30 minuter.

MVOC-Desinfektion® har ett brett verkningsspektrum och kan nyttjas i olika koncentrerade former inom följande användningsområden:

• Sanering/desinficering mot virus, bakterier, mögel, alger, svamp, kvalster etc.
• Sanering av sot och rök vid brandskador
• Rengöring och mattning av färg inne och ute före målning
• Rengöring av svartnat trä, t.ex. altangolv, utemöbler
• Desinficering/rengöring av t.ex. toaletter, kök och våtutrymmen
• Blekning av textilier 

MVOC-Desinfektion® kan appliceras på alla material - trä, betong, puts, plast och skivmaterial. Metaller kan dock oxidera.

MVOC-Desinfektion® består av 3% eller 6% katalytiskt laddad natriumhypoklorit (klor) som kan blandas ut med vatten beroende på tillämpning samt tillsättas med en katalysatorprodukt för bättre genomträngning av de ibland hårda skalen som mikrobiell påväxt omger sig med.

Vid hantering och sanering med MVOC-Desinfektion® bör man använda helmask med gasfilter, gummihandskar, skyddskläder, professionell saneringsutrustning samt ha vana av kemiska vätskor.

Det finns flera sätt att optimera effekten av sanering med MVOC-Desinfektion® och även den egna arbetsinsatsen. Därför utbildar och auktoriserar vi personer som yrkesmässigt använder MVOC-Desinfektion® vid olika typer av saneringsåtgärder.

MVOC-Desinfektion® är mönsterskyddad av AHT-Avfuktningsteknik AB.

MVOC-behandling till höger efter 30 min
Stallbyggnad
MVOC 3% och 6% samt katalysator
Tidsbesparande saneringsutrustning