Fukt i byggnader kan leda till allvarliga hälsoproblem

Markfukt i grundkonstruktioner, kondensbildningar på vindsutrymmen, vattenläckor, takläckage etc. kan orsaka stor skada. Fukt i byggnader orsakar dyrbara, materiella skador på fastigheter med detta kan även innebära ökade hälsoproblem.

Exempel på symtom som sätts i samband med fukt och mögel i inomhusmiljöer:

· Luftvägar och slemhinnor

Irritation och torrhet i ögon, näsa och svalg. Nästäppa, snuva, heshet, hosta och återkommande luftvägsinfektioner liksom uppkomst och försämring av astma.

· Hudåkommor

Rodnad i ansikte och på hals. Torr, irriterad hud med t ex klåda och utslag. Försämring av bl a rosacea, urtikaria och eksem.

· Allmänt

Det finns även mer allmänna symtom som trötthet, huvudvärk, luktöverkänslighet som kopplats till mögel i inomhusmiljöer.

Genom att tidigt upptäcka och åtgärda problem med fukt, stoppas skadeprocessen och minimerar såväl kostnader för nödvändiga saneringsåtgärder liksom det minskar risken för hälsofaror.