Problem med fukt och mögel?

AHT tar reda på orsaken och hjälper dig att hitta lösningar!

Orsaken till fuktproblem i hus kan vara mångfaldig och komplex. Fuktskador kan orsakas av kondens på kallare ytor, vattentryck, kapillärsug eller ångfukt från marken samt läckage eller byggfukt.

Byggnader påverkas utifrån av nederbörd, luftfuktighet, vind, temperatur- och lufttrycksskillnader samt mark- och grundvatten. Dessutom påverkas hus inifrån av tvätt, matlagning, dusch, transpiration, andning, blomvattning, etc.

Varm luft kan innehålla betydligt mycket mer fukt än kall luft och fukt dras dit det är kallare, men även dit det är torrare. Det är dessutom viktigt att veta att även relativt små temperaturskillnader kan leda till problem med kondensfukt.

Vi tar reda på orsaken!

Det krävs goda kunskaper i hur fukt fungerar i olika byggnadsdelar samt erfarenhet av hållbara lösningar som skapar ett hälsosamt inomhusklimat och räddar husets värde. Här kommer vår erfarenhet och kunskaper dig väl till pass!

Exempel på fuktkänsliga konstruktioner

· Krypgrunder
· Kallvindar
· Platta på/i mark 
· Påbyggda väggar/golv i källare
· Grundmurar mot mark
· Alltför välisolerade konstruktioner
· Kalla utrymmen under mark
· Köldbryggor
· Enstegstätade fasader


Sanering och åtgärder vid mögel

Känner du eller någon annan en unken lukt i huset? Eller drabbas någon ofta av huvudvärk eller ”förkylning”? Då kan byggnaden du vistas i vara belastat av mögelangrepp eller annan mikrobiell förekomst. AHT hjälper dig att hitta orsaken och åtgärda med effektiv mögelsanering samt att förebygga återkommande problem.

AHT erbjuder, utöver utredningar beträffande fukt, lukt och mögel, även sanering och förebyggande åtgärder om du fått problem med mögel och fukt.


Låt inte fukt äventyra människors hälsa och fastighetsvärdet!

Fukt och vatten orsakar varje år skador på fastigheter för stora belopp. Det betyder samtidigt att människor utsätts för betydande hälsorisker när de vistas i dessa miljöer .

AHT löser alla problem relaterade till fukt i din byggnad vare sig det rör sig om hus, lägenhet, källare, krypgrund eller vind. Vi på AHT-Avfuktningsteknik besitter hög kompetens och har lång erfarenhet av skadeutredningar och lösningar samt är certifierade provtagare från Pegasus Lab i Uppsala.