Avfuktning och klimatstyrning

Fukt- och vattenskador kan orsaka stor materialförstörelse och stora kostnader. För att begränsa skadorna är det viktigt att så fort som möjligt fastställa skadans omfattning och sätta in lämpliga resurser.

Vi har avfuktningsmetoder för små och stora situationer och anpassar olika avfuktningslösningar utifrån vilken typ av fukt- eller vattenskada samt vilken inomhusmiljö det handlar om.

Det finns ett antal olika metoder för avfuktning. Bland de traditionella räknas inplastning, där torr luft koncentreras till det skadade området, torkning av slutna konstruktioner, där torr luft trycks eller sugs in en sluten konstruktion samt friblåsning, som ofta används vid akuta vattenskador.En luftavfuktare har många användningsområden. I källare, tvättstugor, badrum, sommarstugor garage och även i krypgrunder kan den vara till stor nytta.

Det är billigare att avfukta än att värma upp. Du kan spara mycket på att sänka temperaturen i sommarstugan under vintern och istället avfukta luften. Det finns två slags luftavfuktare, så kallade kylavfuktare och sorptionsavfuktare, Båda varianterna fungerar bra i varma utrymmen, men är det kallare än +15°C fungerar sorptionsavfuktarna bättre, även när det är minusgrader, vilket gör dem lämpade att använda på vindar och i krypgrunder.

Nedladdningbar information:

Exempel på åtgärder av krypgrund (PDF)

Snabbtorkning

Ibland kan man behöva snabbtorka byggnadsdelar efter exempelvis en vattenskada i våtutrymmen, på vind eller i källare. Termo halogen kvartsvärmare är en ytterst effektfull och samtidigt mångsidig strålningsvärmare som kan utnyttjas för att alstra extra värme inom olika användningsområden.

Termo halogen kvartsvärmare återger hela spektrumet från solljuset förutom UV-strålningen. Det betyder att värmestrålarna består av kortvågigt IR-ljus som tränger in på djupet i ytor och material. Just detta faktum utnyttjas när snabb avfuktning av material eftersträvas.

Grovt räknat kan man utgå från att Termo halogen kvartsvärmare åstadkommer en minst dubbelt så snabb avfuktning jämfört med adsorptionsavfuktare med samma effekt. Det betyder både kortare produktinsats och arbetstid samt halverade energikostnader. Sammantaget kan detta innebära stora besparingar.

Dessutom är Termo halogen kvartsvärmare ljudlösa och kan sättas in i lokaler där människor vistas.

Termo halogen kvartsvärmare ger omedelbar värme, har låg energi-förbrukning och är kompakt samtidigt som den kan värma upp stora ytor. Precis som solljuset värmer strålarna enbart materialet (inte luften) och påverkas därför inte av väder och vind.

Termo halogen kvartsvärmare är konstruerade och tillverkade med högvärdiga komponenter och uppfyller alla gällande säkerhetsnormer och förordningar.

Termo halogen kvartsvärmare

Vi erbjuder Termo halogen kvartsvärmare i kompletta kit. Denna utrustning är en praktisk mobil lösning där effektiv och riktad uppvärmning samt snabb avfuktning krävs.