Hälsofaror

Markfukt i grundkonstruktioner, kondensbildningar på vindsutrymmen, vattenläckor, takläckage etc. kan orsaka stor skada. Fukt i byggnader orsakar dyrbara, materiella skador på fastigheter med detta kan även innebära ökade hälsoproblem.

Exempel på symtom som sätts i samband med fukt och mögel i inomhusmiljöer:

· Luftvägar och slemhinnor

Irritation och torrhet i ögon, näsa och svalg. Nästäppa, snuva, heshet, hosta och återkommande luftvägsinfektioner liksom uppkomst och försämring av astma.

· Hudåkommor

Rodnad i ansikte och på hals. Torr, irriterad hud med t ex klåda och utslag. Försämring av bl a rosacea, urtikaria och eksem.

· Allmänt

Det finns även mer allmänna symtom som trötthet, huvudvärk, luktöverkänslighet som kopplats till mögel i inomhusmiljöer.

Genom att tidigt upptäcka och åtgärda problem med fukt, stoppas skadeprocessen och minimerar såväl kostnader för nödvändiga saneringsåtgärder liksom det minskar risken för hälsofaror.

Se exempel på en Mikrobiell analysrapport ››

Om du blivit medveten om en fuktskada i huset är det viktigt att ta reda på orsaken och dess indirekta faktorer. Först då kan man åtgärda hela problemet ändamålsenligt och säkert.

Kontakta oss för en fuktutredning! ››