Fuktutredning

Mätning och utredning av fukt

AHT´s fuktutredning, eller fuktskadeutredning, ger fastighetsägare och fastighetsförvaltare en tydlig bild av hela fuktproblematiken och dess orsaker i husgrunden. Om så önskas påbörjar vi dessutom fuktsaneringen omgående och åtgärdar bristerna på ett kostnadseffektivt sätt.

Kvalificerade fuktmätningar av auktoriserade provtagare

Våra fuktsakkunniga tekniker utför indikativa fuktmätningar med kvalitetsinstrument på ett stort antal platser för att fastställa fuktnivåer och dess omfattning.
Fuktmätningarnas utslag, skadebild och orsaker presenteras sedan tillsammans med förslag på åtgärder i den rapport du får av oss. Alla anmärkningsvärda observationer fotodokumenteras.

Fuktutredningen görs huvudsakligen visuellt och med fuktmätningar utan åverkan. I vissa fall kan det dock finnas anledning att gå djupare. I samförstånd med fastighetsägaren kan då ett hål tas upp i ytskiktet på den eller de platser som misstänks vara drabbade av dolda fuktskador.

Förslag på åtgärder

Åtgärdsförslagen delas in i akuta respektive förebyggande åtgärder. Akuta åtgärder kräver omgående genomförande för att inte skadan ska förvärras. Förebyggande åtgärder syftar till förhindra framtida skador och undvika återkommande fuktproblem.

Är du intresserad av mer information och omfattningen av våra fuktmätningar i t ex hus, utrymmen som badrum och källare i material som betong, trä etc, klicka på länken nedan för att se ett exempel på en fuktanalys.

Vi utför utredning och mätning av fukt företrädesvis i Uppsala och Stockholm med omnejd.

Se exempel på resultat av en fuktanalys (PDF) ››

För en mer avancerad utredning av fukt och mögel, se sidan Mikrobiell utredning ››

Om du blivit medveten om en fuktskada i huset är det viktigt att ta reda på orsaken och dess indirekta faktorer. Först då kan man åtgärda hela problemet ändamålsenligt och säkert.

Kontakta oss för en fuktutredning! ››