Mögelsanering

Mögelsanering i och runt Stockholm/Uppsala

Känner du eller någon närstående en konstig lukt i huset? Eller drabbas någon allt som oftast av huvudvärk, trötthet eller snuva? Då kan huset du vistas i vara belastat av mögelangrepp eller annan mikrobiell förekomst. AHT hjälper dig att hitta orsaken och åtgärda med effektiv mögelsanering samt att förebygga återkommande problem.

En mögelsanering återskapar en hälsosam inomhusmiljö. Oavsett om det rör sig om synliga eller dolda fuktskador ser vi till att du blir av med möglet och att förebygga återkommande problem. Det är viktigt att ta tag i problemet eftersom såväl människors hälsa som fastighetens värde står på spel.

Första steget i en mögelsanering är att vi tar reda på var och hur skadan uppstått. Det ger dig en bättre förståelse och en klar bild att utgå ifrån. Vi ger dig sedan ett ändamålsenligt åtgärdsförslag till en rimlig kostnad som säkerställer en hälsosam inomhusmiljö samt ser till att fastigheten återfår sin funktion och sitt värde.

AHT erbjuder sanering och förebyggande åtgärder vid:

 · Mögel i huset
 · Mögel i källaren
 · Mögel på vinden
 · Mögel i krypgrunden
 · Mögel i lägenhet