Sönderfall och nedbrytning

Markfukt som stiger upp i grundkonstruktionen orsakar typiska skador såsom söndervittrande puts, saltutfällningar, flagnande färg och hög luftfuktighet.

Den fuktiga luften kan i sin tur leda till mögelangrepp, röta, bakteriell aktivitet och unken lukt.

Byggnaden är då drabbat av "sjukahus-syndromet" och de personer som vistas där riskerar hälsoproblem.

 

Saltutfällningar

Ett av de första tecknen på att husgrunden angrips av markfukt är när missfärgningar och vita kristaller eller vit ludd bildas fläckvis på vägg eller golvytor.

Färgsläpp

Här släpper färgen från både väggar och golv. Om man målar om håller det inte länge. Det är den permanent uppstigande markfukten som förorsakar detta.

Putsskador

Kraftig nedbrytningsprocess! De söndervittrande väggarna orsakar fula skador och försvagad stabilitet i husgrunden. Skador uppstår genom att markfukten löser upp salter ur bl.a. betong, cement och puts i husgrunden. När salterna fäller ut försvagas byggmaterialen.

Om du blivit medveten om en fuktskada i huset är det viktigt att ta reda på orsaken och dess indirekta faktorer. Först då kan man åtgärda hela problemet ändamålsenligt och säkert.

Kontakta oss för en fuktutredning! ››