Fuktproblem och fuktskador på vinden

Det är inte ovanligt att man väljer att tilläggsisolera sin vind för att minimera energikostnaden. Detta leder till att vindsutrymmet under vinterhalvåret blir både kallare och fuktigare, vilket i sin tur leder till en ökad risk för fuktproblem och mögelangrepp. Detta berör såväl fritidshus, bostadshus och även större vindar på kommersiella byggnader.

För att komma tillrätta med problemet gör vi på AHT en kvalificerad fuktutredning/analys för att spåra orsaken och föreslår åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Vi ombesörjer även att utföra de åtgärder som krävs för att skapa ett hållbart klimat på vindsutrymmet. Åtgärder som ser till att gagna det ekonomiska värdet på din fastighet, liksom minimera risker ur hälsoperspektiv.

Om du blivit medveten om en fuktskada i huset är det viktigt att ta reda på orsaken och dess indirekta faktorer. Först då kan man åtgärda hela problemet ändamålsenligt och säkert.

Kontakta oss för en fuktutredning! ››