Mikrobiell utredning

Flera faktorer såsom mögel, bakterier och organiska eller kemiska emissioner kan vara orsaken till att vi upplever problem i inomhusmiljön. Många skador kan inte ses visuellt, det är då behovet av en mikrobiell utredning uppkommer. Den är mer avancerad än fuktutredningen och genomförs med hjälp av olika typer av mätinstrument, provtagningar och analyser.

Denna typ av utredning ger dig viktiga svar gällande luftkvalitén

Vid uppenbar eller misstänkt mikrobiell aktivitet, i form av exempelvis mögelangrepp, tar vi luft- och/eller materialprover som sedan analyseras i ett ackrediterat laboratorium. Det gör att du som fastighetsägare genom utredningen får reda på vilka typer av mikrobiell aktivitet som inomhusluften innehåller och i vilken grad den är belastad. Du får även en utförlig rapport som beskriver provsvaren och ger dig klarhet över den mikrobiella situationen.

Vid en mikrobiell skada är en väl genomförd sanering mycket viktig!

En mögelsanering måste utföras noggrant så att även döda och vittrade mögelsporer förintas. Dessa sporer kan annars finnas kvar i många år och misstänks vara ännu mer skadliga än de levande då de tränger längre ner i våra luftvägar.

 

Se exempel på en Mikrobiell analysrapport (PDF) ››

En mikrobiell utredning ger dig viktiga svar för att åtgärda problemet på ett ändamålsenligt och säkert sätt, där en väl genomförd sanering är mycket viktig!

Kontakta oss för en mikrobiell utredning! ››