Om AHT

Orsaker och lösningar vid problem med fukt

AHT-Avfuktningsteknik AB har sedan grundandet verkat för att lösa fuktrelaterade problem i fastigheter. Vårt fokus ligger på att finna bästa möjliga och kostnadseffektiva lösningar på alla problem som orsakas av fukt.

Vi försöker att hitta och förstå orsaker, åtgärda fuktskador samt att förebygga återkommande problem med permanenta lösningar. Till vår hjälp har vi genomgått flertalet utbildningar, erhållit auktoriseringar, avancerad teknisk utrustning – och inte minst har vi lång och gedigen erfarenhet på området.

Vi på AHT har utvecklat fuktsäkra koncept för husgrunder och tak samt en saneringsprodukt som används av saneringsbolag över hela Sverige.

Under årens lopp har vi hjälpt tusentals privatkunder och åtskilliga bostadsrättsföreningar att åtgärda och lösa fuktproblem i hus, med allt från små utredningar och rådgivning till större ombyggnationer.

Vi hjälper kommunala, kommersiella fastighetsägare och byggbolag med fuktrelaterade problemlösningar.

Till våra kunder räknar vi t ex:

Statens Fastighetsverk

Vallentuna kommun

Telge Fastigheter

Unibail Rodamco

Värmdö Bostäder

Uppsala Kommun

Wallfast AB

Huge Bostäder

Nihab

Uppsalahem

Vasakronan

Dalkia / Veolia

Akademiska Hus

Stockholm Södra Bygg

Paradoumo Hus