Problem med fukt i källare och krypgrund

För att komma tillrätta med fuktskador i grunder och krypgrunder är det viktigt att finna orsaken till problemet innan korrekt åtgärd sätts in. Vi på AHT utför en fuktanalys och utreder vad som bör göras innan åtgärder sätts in. Detta sparar både tid och pengar. Vi hjälper dig även att åtgärda problemet med hållbara lösningar!

Värt att tänka på

I Sverige marknadsförs olika typer av dräneringsskivor som en förebyggande lösning på fuktproblem i en grund. Dessa skivor gör ofta mer skada än nytta. Till denna insikt kom man i Tyskland redan på 1980-talet där metoden har sitt ursprung och där dessa skivor sedan slutade användas på grund av att de inte håller husgrunder torra.

En av orsakerna till att dräneringsskivor inte fungerar är att de endast tar hänsyn till vissa av naturlagarna medan andra ignoreras som till exempel att det alltid råder ett högre lufttryck ute än inne under vinterhalvåret. En annan viktig orsak utgör det faktumet att tätskiktet dessutom avlägsnas från husgrunden för att den ska kunna "andas ut fukten"... Utan tätskikt har markvatten fritt inträde i huset vid de allt oftare förekommande skyfallen och/eller när inte dräneringens kapacitet räcker till! På Sveriges Tekniska Forskningsinstitut förklaras däremot riktigt att en källargrund ska vara tät.

Boka tid för rådgivning eller fuktutredning ››

Läs om hur vi åtgärdar fuktskador på husgrunder (PDF) ››

Om du blivit medveten om en fuktskada i huset är det viktigt att ta reda på orsaken och dess indirekta faktorer. Först då kan man åtgärda hela problemet ändamålsenligt och säkert.

Kontakta oss för en fuktutredning! ››