AHT åtgärdar din fuktskada

Fuktproblem i form av markfukt bryter ner grundkonstruktionen i husgrunder och källare. När skadan fått ordentligt fäste ser du saltutfällningar, söndervittring, avflagnad färg och formförändringar. Vi åtgärdar alla dessa fuktskador.

Ta tag i fuktproblem tidigt för att minimera skada och kostnad!

När markfukten sugs in i ett hus och avdunstar på innerväggar och golv uppstår hög luftfuktighet vilket i sin tur kan medföra mögelangrepp, mikrobiell aktivitet och dålig lukt. Har en fuktskada uppstått kan de boende drabbas av ohälsa. Även små fuktskador kan med tiden utvecklas till en allvarlig fara för hälsan hos de boende samt orsaka ett värdefall på fastigheten. Genom att åtgärda fuktproblem tidigt stoppas skadeprocessen vilket minimerar hälsofaran samt kostnaden för att åtgärda skadorna.